La pregunta de Tomàs Molina

Tomàs Molina
Home del temps

Per què veiem el cel més lluminós per sota de l’Arc de Sant Martí que per sobre?

Les Respostes a Tomàs Molina

L'ICFO-Institut de Ciències Fotòniques és un centre d' investigació d'excel·lència dedicat a l'estudi de les ciències i tecnologies de la llum.

El centre té una triple missió: de recerca de frontera, de formació de tecnòlegs i de transferència de tecnologia i coneixement.

Col·laboradors