Ie les vinyes
És veritat que mirar la llum de les estrelles és mirar llum del passat?

Hem contestat la pregunta del vídeo en angles.