ie les vinyes
Per quč fan llum els objectes fluorescents

Quiero ganar.