INS El Sui
La llum, el temps, les estrelles

Neix una estrella a 1 any llum de la terra! Explicació de com ho veurem!!