Maria del Mar
Per quč veiem les coses del color que les veiem?

Llum i color estan estretament lligats i fan que el nostre món visual sigui pràcticament infinit.