IES Miquel Crusafont i Pairò
¿Por qué las puestas de sol son rojizas?

Aquest video explica el per què les postes de sol són vermelloses i quins fenòmens hi repercuteixen.