INSTITUT SANT FELIU
Circuit i idea

Per contestar la pregunta hem comparat un circuit elèctric amb una idea.