Escola Pia
Per quč una idea la representem com una bombeta encesa al cim del cap?

El nostre vídeo volem explicar la resposta a partir de dibuixos a càmera ràpida, i amb una veu en off