Maria José
Per què les psotes de Sol són vermelloses?

El mític color vermellós de les postes de Sol ve donat per l'angle que aquest forma amb l'horitzó, ara bé, com hi influeix? :)