Hamelin Internacional Laie
Els biofotons

Es pot menjar la llum? segons unes recents recerques científiques si que es pot menjar, En aquest video s'explicarà detalladament