Oriol Panadès i Robert Prat
Es pot anar més ràpid que la llum.

En el video apareixen diversos folis on s'escriuen les idees i una veu de fons narrant-les.