El Cairat
La fototaxia

En el vídeo expliquem que el motiu pel qual els insectes van a la llum, és per la fototaxia.