Escola Pia Olot
És veritat que mirar la llum de les estrelles és mirar la llum del passat?

Es tracta d'un vídeo explicatiu de les investigacions realitzades durant els dies que vam dedicar a respondre la pregunta.