ESCOLA PIA OLOT
EL PERQUÈ DELS COLORS

A partir d'un treball d'investigació , els alumnes intenten donar una explicació científica al perquè dels colors.