Escola Pia d'Olot
COM ÉS POSSIBLE EL CINEMA EN 3D?

El cinema amb 3D vist des de la perspectiva d’un expert.