Escola Pia d'Olot
Segrest

Ones i radiació. Així és la llum.