Escola Pia d'Olot
L'atracció de la llum

Reclam sense èxit i reclam amb èxit d'una cuca de llum