ESCOLA PIA D'OLOT
Podem sortir de la crisi vivint del Sol?

Per sortir de la crisi ens proposem només viure del Sol.